27.09.2018

Eestis on kolm RMK regiooni, milleks on: Kirde-, Kagu- ja Edela regioon. Igas regioonis on 4 varumispiirkonda, millel on igal oma varumispiirkonna juht.
Meile tutvustati peamiselt tööd just Kagu regioonis. Päeva läbiviijateks olid Raivo Võlli, kes on RMK Kagu regiooni juht ning Tanel Täheste, kes on RMK Kagu regiooni üks varumisjuhtidest.
Eesti Metsaüliõpilaste Selts tänab!