Kodukord

Kodukord:

 

Eesti Maaülikooli Metsamajas (Kreutzwaldi 5) asuvate EMEÜSi, EMÜSi ja KÜSi ühisruumide kasutamise kodukord

 

  1. Valduse kestvus

Ruumid on mõeldud kasutamiseks eelkõige erialaseltside põhikirjaliseks tegevuseks, õppetööks, koosolekute korraldamiseks, audio-visuaalsete teoste vaatamiseks ning projektide koostamiseks ja korraldamiseks.

– Ruumide valduse saamise õigus on isikul, kes on  saanud seltsilt ruumide kasutamiseks nõusoleku ja broneerinud  ruumide kasutamise

– Valdus ruumidele tekib administraatori juurest  ruumide võtme saamisega

– Valdajaks  ja seega valdaja õiguste,  kohustuste ja vastutuse  kandjaks on isik, kes on  allkirja vastu ruumide võtme oma kasutusse saanud, või seltsi juhatuse liikmed, kes omavad isiklikku võtit

– valdus ja sellega seotud õigused, kohustused ja vastutus lõppeb isiku poolt allkirja vastu võtme administraatorile üle andmisel;

– Omavoliliselt ruumides viibimine on keelatud

 

  1. Ruumide kasutamine

– Valdaja peab Ruume kasutama heaperemehelikult

– Ruumides on keelatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja alkohoolsete jookide tarvitamine ja müük, samuti  suitsetamine, sh vesipiibu tõmbamine;

– Valdaja peab tagama Ruumides oleva vara säilimise;

– Ruumide kasutamisel ei tohi rikkuda ruumide kasutajate ja kolmandate isikute rahu ja turvatunnet;

– Valdaja vastutab kolmandate isikute ruumidesse lubamise eest , vastutades ka tema tegevuse eest ruumides;

– Valdaja ei või ruume kasutada mitte sihtotstarbeliselt ja eelkõige kõlvatuks tegevuseks

 

  1. Valdaja vastutus

– Valdaja vastutab täies ulatuses ruumides oleva vara säilimise eest,

– Valdaja vastutab täies ulatuse valdamisel tekitatud nii materiaalse kui ka moraalse kahju eest

– Vastutuseks vabanemiseks peab valdaja tõendama, et süüdlane on kolmas isik mitte tema

 

  1. Ruumide broneerimine

– Ruumide kasutamise soovist peab ette teatama seltside esimeestele vähemalt 3 päeva.

– Ruume kasutada sooviv isik on kohustatud tegema sissekande oma broneeringust selleks ette nähtud vihikusse vähemalt 3 päeva enne kasutamist.

– Seltsi liige peab ürituse korraldamise soovist inforneerima seltsi juhatust.

– Ruumid peab tagastama samas seisukorras kui enne üritust- puhtalt.

 

  1. Ühisvara laenutamine

– Laenutamise eest vastutavad seltside esimehed või isik, kellele ülesanne delegeeritakse.

– Laenutamise soovist peab ette teatama vähemalt 3 päeva.

– Laenutamise kestus kokkuleppel vastutajaga.

– Ühisvara hoiustamine toimub klaasruumis lukustatud ukse taga, millel on neli võtit. Võtmed kuuluvad Seltside esimeeste vastutusalasse.

 

  1. Koristamine

– Igal kuul vastutab koristamise ja korrashoiu eest 1 selts (põrandad, prügikastid).

– Võtme eest vastutaja vastutab üldise korra eest.

– Iga inimene vastutab enda tekitatud segaduse eest ja koristab enda järelt ise.

 

  1. Õigused

– Seltsi liikmel on õigus kastutada ruume punktis 1.  välja toodud eesmärkideks.