24.09.2018

21. Septembril toimus Eesti Rahva Muuseumis HD Forest Eesti 20. juubelikonverents, kus võtsid osa ka EMEÜSi liikmed. Konverentsi pealkirjaks oli – “Kaasaegne metsamajanduspraktika erinevates riikides.
Võimalikud infotehnoloogilised suunad Eesti metsanduses”. Esinejateks olid metsandusspetsialistid erinevatest riikidest. Väga põnevad ettekanded andsid ülevaate Brasiilia kui ka valdavalt Ladina-Ameerika metsandusest, Prantsusmaa metsandusest ja selle kujunemisest, Ameerika Ühendriikide metsamajandamisest peamiselt lõunaregioonis ning Taani metsandusest.
Peale ettekandeid leidis aset paneeldiskussioon teemal – “Võimalikud infotehnoloogilised suunad Eesti metsanduses”, mille üle arutasid Ants Vain Maa-ametist, Kristjan Veeris ForestSoftist, Pille Kaas Deskisest ning Allan Sims Keskkonnaagentuurist. Arutati arenemisvõimalusi, probleeme, käidi välja ideid ning pikem arutelu tekkis teemal: kuidas viia keeruline info metsade kohta tavainimesteni selliselt, et neid kergemini mõista. Eesti Metsüliõpilaste Selts tänab ning soovib HD Forestile ilusat sünnipäeva.