14.03.2018

Meiega käis vestlemas Eesti Metsa-ja Puidutööstusliidu tegevjuht Hendrik Välja. Ta rääkis oma teekonnast selle juhtiva kohani, kirjeldas EMPLi tööd, andis oma nägemuse Eesti metsanduses toimuvast, ning tutvustas mitmeid uusi vaatenurki Eesti metsandusele tervikuna. Oli äärmiselt huvitav kuulamine ning soovime härra Väljale EMEÜS-i poolt jõudu ja jaksu oma töös ja tegemistes.