" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

13.02.2015

EMEÜSi liikmed võtsid osa RMK teadusseminarist. RMK teadusseminar toimus see aasta 12. veebruaril Dorpati konverentsi keskuses. Seminaril tulid ettekandmisele erinevd ettekanded RMK poolt rahastatavatest projektidest metsanduse alal. Osalejad said ülevaate käimasolevatest ja juba lõppenund projektidest. Peale esitluste olid ka olemas poster-ettekanded. Kaks EMEÜSi liiget aitasid üritust läbi viia adminastriivse poole pealt, aidates registreerimislaua juures ja jooksvate töödega.