Lingid

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) – www.rmk.ee
Keskkonnaministeerium – www.envir.ee
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit – www.empl.ee
Sihtasutus Erametsakeskus – www.eramets.ee
Eesti Erametsaliit – www.erametsaliit.ee
Eesti Metsaselts – www.metsaselts.ee
Eesti Maaülikool – www.emu.ee
Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut – mi.emu.ee
Järvselja Õppe- ja Katsemetskond – www.jarvselja.ee
HD Forest – http://www.hdforest.ee/
OÜ Puupõld – http://www.jõulukuusk.ee , https://treefield.eu/ 
Huntloc OÜ – https://www.huntloc.com

Confederation Europeenne des Properitaires Foresters – www.cepf-eu.org
Bureau of Nordic Family Forestry – www.nordicforestry.org
Soome metsanduse koduleht – www.forest.fi
Joensuun Metsäylioppilaat (Joensuu Metsaüliõpilaste Selts) – jmyo.fi/wordpress/
PEFC rahvusvaheline koduleht – www.pefc.org
FSC lehekülg – www.fsc.org